favicon

Welcome Bonus 50%

Welcome Bonus 50%

Welcome Bonus 100%

Welcome Bonus 100%

Member baru ke Ritz99? Ritz99 online kasino ialah pilihan terbaik anda. Live Game Bonus terhangat disediakan untuk Bossku!

1. Minimum deposit untuk Ritz99 new member adalah RM30, deposit RM1,588 & menikmati maximum Bonus payout RM1,588.

2. Promosi Welcome Bonus (Live) hanya terhad untuk klaim kali pertama sahaja. Welcome Bonus tidak boleh dicampuri dengan bonus lain. 

3. Member hanya boleh guna satu kasino akaun dan satu IP address untuk klaim Welcome Bonus ini.

4. Minimum syarat cuci untuk promosi ini adalah x20 turnover (total deposit + Welcome Bonus).

 Contoh pengiraan:
 Deposit: RM100
 Welcome Bonus: RM100
 Total Kredit: RM200

 Syarat Cuci:
 Deposit: RM100
 100% Welcome Bonus: RM100
 Total Kredit (Deposit + Bonus) x 20 (Turnover) = (RM100 + RM100) x 20 = RM4,000 (Turnover)

5. Total kredit Ritz99 Member tidak dibenarkan memindah dari produk asal ke produk lain. Syarat cuci untuk deposit kemudian tanpa Bonus adalah RM50 sahaja.

6. Pihak Ritz99 berhak untuk mengubahsuaikan kredit jikalau terdapati member Ritz99 melanggar Terma & Syarat Umum.

7. Promosi ini hanya terhad untuk LIVE GAMES.

 

10% Daily First Deposit Bonus

10% Daily First Deposit Bonus

Deposit: RM100

Bonus: 10%

1. Minimum deposit untuk Ritz99 new member adalah RM30 untuk menikmati 10% Daily First Deposit Bonus.

2. Promosi Daily First Deposit Bonus hanya terhad untuk klaim satu kali sahaja setiap hari. Promosi ini tidak boleh dicampuri dengan bonus lain. 

3. Minimum syarat cuci untuk promosi ini adalah x1 keperluan pertaruhan (total deposit + Bonus)

 Contoh pengiraan:

 Deposit: RM100

 Bonus: 10%

 
 10% Bonus = RM10

 Rollover = (RM100 + RM10) X 1 = RM110

 

4. Total kredit Ritz99 Member tidak dibenarkan memindah dari produk asal ke produk lain. Syarat cuci untuk deposit kemudian tanpa Bonus adalah RM50 sahaja.

5. Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam Keperluan Pertaruhan. Hanya pertaruhan yang sah dari Live kasino dan sportbook yang dikira dalam Keperluan Pertaruhan.

6. Ritz99 berhak untuk mengubah segala aspek atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa dan dengan Terma & Syarat Umum Promosi ini.                                                                                              

7. Untuk Slot Games sahaja.

3% Unlimited Auto Deposit Bonus

3% Unlimited Auto Deposit Bonus

Deposit: RM100

Bonus: 3%

1. Minimum deposit untuk Ritz99 new member adalah RM30 untuk menikmati 3% Unlimited Auto Deposit Bonus.

2. 3% Unlimited Auto Deposit Bonus boleh klaim tanpa had setiap hari. Promosi ini tidak boleh dicampuri dengan bonus lain. 

3. Minimum syarat cuci untuk promosi ini adalah x1 keperluan pertaruhan (total deposit + Bonus)

 Contoh pengiraan:
 Deposit: RM100
 Bonus: 3%

 3% Bonus = RM3
 x1 Keperluan pertaruhan = (RM100 + RM3) X 1 = RM103

4. Total kredit Ritz99 Member tidak dibenarkan memindah dari produk asal ke produk lain. Syarat cuci untuk deposit kemudian tanpa Bonus adalah RM50 sahaja.

5. Ritz99 berhak untuk mengubah segala aspek atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa dan dengan Terma & Syarat Umum Promosi ini.                                                                                              

6. Untuk Slot Games sahaja.

RITZ99 Perfect Attendance Bonus

RITZ99 Perfect Attendance Bonus

Deposit (RM)

Bonus (RM)

300

5

500

8

1,200

20

2,000

35

3,500

65

6,000

115

10,000

195

20,000

400

Contoh Pengiraan:

  •  Bonus RM5 & RM8, minimum/maximum kredit balance RM50
  •  Bonus RM20 ke atas, minimum kredit balance x3, maximum kredit balance x6

1. RITZ99 Member boleh klaim Perfect Attendance Bonus  (2) kali seminggu & bonus pengiraan mengikuti total transaksi deposit member dari setiap Isnin sampai Rabu (3 Days) & Khamis sampai Sabtu (3 Days).

2. Perfect attendance Bonus boleh klaim pada hari Khamis & Ahad. Promosi ini tidak boleh dicampuri dengan bonus lain. 

3. Untuk klaim Bonus ini, Game account member perlu kurang dari RM 1.00.

4. Promosi ini mempunyai syarat cuci RM50 atau minimum kali 3/maximum kali 6 Kredit Balance sebelum apa-apa pengeluaran wang dibuat.

5. Total kredit Ritz99 Member tidak dibenarkan memindah dari produk asal ke produk lain. Syarat cuci untuk deposit kemudian tanpa Bonus adalah RM50 sahaja.

6. Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam Keperluan Pertaruhan. Hanya pertaruhan yang sah dari Live kasino dan sportbook yang dikira dalam Keperluan Pertaruhan.

7. Ritz99 berhak untuk mengubah segala aspek atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa dan dengan Terma & Syarat Umum Promosi ini.                                                                                              

8. Promosi ini untuk SLOT & LIVE GAMES.

RITZ99 Weekly Rebate up to 3%

RITZ99 Weekly Rebate up to 3%

Minimum RM2 Rebate Bonus.

Members yang deposit sekurang-kurangnya RM50 dalam seminggu untuk klaim promosi ini.

Contoh pengeluaran:
RM50 atau kredit Balance x3


1. RITZ99 Member boleh menikmati 3% Weekly Rebate Bonus seminggu sekali (Jumaat) & pengiraan Bonus ini mengikuti total transaksi deposit setiap member untuk seminggu, iaitu dari minggu lepas khamis sampai jumaat minggu ini.

2. Promosi Weekly Rebate hanya terhad untuk klaim seminggu satu kali sahaja . Promosi ini tidak boleh dicampuri dengan bonus lain. 

3. Untuk klaim Bonus ini, Game account member perlu kurang dari RM 1.00.

4. Promosi ini mempunyai syarat cuci minimum/maximum RM50 atau minimum kali 3/maximum kali Kredit Balance sebelum apa-apa pengeluaran wang dibuat.

5. Total kredit Ritz99 Member tidak dibenarkan memindah dari produk asal ke produk lain. Syarat cuci untuk deposit kemudian tanpa Bonus adalah RM50 sahaja.

6. Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam Keperluan Pertaruhan. Hanya pertaruhan yang sah dari Live kasino atau Slot game yang dikira dalam Keperluan Pertaruhan.

7. Ritz99 berhak untuk mengubah segala aspek atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa dan dengan Terma & Syarat Umum Promosi ini.                                                                                              

8. Promosi ini untuk SLOT & LIVE GAMES.

RITZ99 Referral Bonus 50%

RITZ99 Referral Bonus 50%

Mengesyorkan kawan-kawan anda untuk berseronok di Ritz99.com. Perujuk kawan akan dapat menikmati 50% bonus mengikuti deposit pertama kawan-kawan yang jadi member.

1. Setiap member layak mendapat 50% Recommendation Bonus ini.

2. Contoh:
i. MR. A mengesyorkan MR. B
ii. MR. B Deposit RM100
iii. MR. A layak mendapat (RM100 x 50%) RM50 dalam game akaun.


3. Syarat pengeluaran wang untuk promosi ini ialah minimum kredit balance x3 & maximum kredit balance x6.

4. Member dan kawan-kawan member RITZ99 perlu memberi info pengesyor & sendiri semasa membuat deposit pertama melalui Telegram/Whatsapp/Livechat.

6. Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam Keperluan Pertaruhan. Hanya pertaruhan yang sah dari Live kasino atau Slot game yang dikira dalam Keperluan Pertaruhan.

6. RITZ99 reserved the rights to amend any aspect or terminate this promotion at any time and with General Terms & Conditions of this promotion apply.

7. Ritz99 berhak untuk mengubah segala aspek atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa dan dengan Terma & Syarat Umum Promosi ini.                                                                                              

8. Promosi ini untuk SLOT & LIVE GAMES.

Hubungi Kita
Perkhidmatan Pelanggan 24X7